Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu www.hiphoper.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel:

Fakturační adresa:

Michael Mičánek

Hrachoviště 43

534 01 Býšť

IČO: 44384491

DIČ: CZ7108073038

Mobil: 603 970167

E-mail: info@hiphoper.cz

Doručovací adresa:

Michael Mičánek

Mrštíkova 752

500 09 Hradec Králové

Založení účtu (registrace) - přihlášení
 Pokud si založíte svůj účet na stránkách www.hiphoper.cz nemusíte tyto údaje vyplňovat vždy u každé objednávky, šetříte čas a vyvarujete se případných chyb při vyplňovaní adresy.

Aby bylo založení účtu platné je potřeba náležitě vyplnit veškerá potřebná data. Na tyto informace se pochopitelně vztahuje zákon o zneužití osobních údajů.
Účet si založíte jednoduše. Na kterékoliv stránce kliknete vpravo nahoře na Přihlásit.
Vyplníte bílá okénka a postupujete dle pokynů. Na Vaši e-mailovou adresu přijde zpráva s linkem pro dokončení registrace. 
Uživatelský účet, který nebude náležitě vyplněn nebo bude obsahovat nedůvěryhodná data může být bez upozornění smazán!!!

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.hiphoper.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami nákupním i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení vaší objednávky. Zboží, které si telefonicky popř. e-mailem nemůžeme ověřit, nebudeme odesílat a objednávku tak můžeme stornovat.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.hiphoper.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, o jeho nákupech a k zasílání novinek.

Výměna a vrácení zboží

Zboží je možno vrátit zpět, nebo vyměnit do 14 dnů od dodání zboží. Zákazník tedy může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od dodaní smlouvy. Zboží může být vyzkoušeno pouze doma a rozhodně nesmí být třeba jen jednou použito či poškozeno a musí být i s originálními visačkami. Zboží musí být zasláno (ne dobírkou) na adresu uvedenou v odkazu Kontakty, nebo  ve formuláři o vrácení zboží. Zásilka zaslaná zpět na dobírku nebude akceptována. Stejně tak, pokud bude zboží zasláno na jinou adresu než je uvedeno v kontaktech. Pokud budou splněny tyto podmínky, rádi Vám zboží dle Vašich požadavků vyměníme. Za poslání vyměněného zboží zákazníkovi účtujeme poštovné plus dobírku (není-li poštovné placeno převodem). Za vrácené zboží Vám budou peníze vráceny provozovatelem dle zákona do 14 dnů.

Způsoby platby - úhrady
Dobírka:
Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou poštou nebo dalším alternativním kurýrem, kterého si může kupující zvolit je-li v nabídce. K ceně je účtováno balné a dopravné dle platného tarifu zvoleného dopravce pro jednotlivou zásilku. Při převzetí zboží uhradíte tuto částku v hotovosti společně se zbožím.
Hotovost:
Tento způsob platby je možný po předchozí domluvě při osobním odběru zboží. Za tento způsob pochopitelně neplatíte žádné další poplatky (poštovné a balné).
Bezhotovostní platba, platba předem:
Tento způsob platby není v ČR zatím příliš rozšířený. Ale je efektivnější a ekonomičtější. Odpadá poplatek za dobírku. Nabízí se vícero možností. Např. platba převodem na účet, platba kartou nebo systémem Pay Sec.
Po transferu peněz je zboží ihned expedováno a zasláno bez jakýchkoliv dalších poplatků.
Formy úhrady – souhrn: dobírka, online platba, bankovní převod

Doprava zboží
1. Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou poštou nebo alternativním kurýrem.
2. Poštovné za objednané zboží je odvozeno od platného tarifu pro jednotlivou zásilku a je uvedeno u konkrétní objednávky.

Dodací lhůty
Zboží je expedováno v co nejkratším možném termínu a doručeno dle možností dopravce. Pokud je překročena dodací lhůta 2 týdny, je o tom zákazník informován.

Záruka
1. Převzetím věci a zaplacení plné částky uvedené na nákupním dokladu přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena uvedena či sjednána. Záruka je také neplatná, pokud na nákupním dokladu bylo cokoliv změněno, odstraněno nebo se stalo nečitelným (cena, název zboží apod.) zásahem kupujícího. Za neplatné se považuje i prokázání se kopií dokladu!

Reklamace
  1. Kupující, který chce reklamaci uplatnit, musí reklamovanou věc zaslat na adresu distributora zboží (Michael Mičánek) uvedenou v kontaktních údajích na stránkách www.hiphoper.cz (balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty), případně reklamovanou věc po dohodě doručit osobně.U reklamované věci je třeba přiložit průvodní dopis s řádně specifikovaným oznámením vad a originální doklad nebo fakturu o koupi zboží v internetovém obchodě www.hiphoper.cz. V ostatních případech bude reklamace považována za neplatnou.

2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o průběhu reklamace ihned. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
5. Jestliže je reklamace shledána jako neopodstatněná, je zboží zákazníkovi zasláno zpět dobírkou za úhradu poštovného.

Doručená zásilka je poškozena...
Zjevně poškozený či otevřený balík doporučujeme zákazníkovi nepřebírat. Pokud balík přijmete, nelze později reklamovat to, že zboží, které bylo objednáno balík neobsahoval či bylo jinak poškozeno.

V obdržené zásilce, která byla doručena v pořádku byla věc s kazem či věc jinak poškozena...

V tomto případě se na takovéto zboží vztahuje reklamační řád. Zboží, kterého se toto týká, zašlete prosím zpět s průvodním dopisem popisujícím konkrétní reklamaci. V případě uznání reklamace vám bude zboží vyměněno za bezvadné a uhrazeno i poštovné. Pokud nebude reklamace shledána opodstatněnou, zašleme vám zboží zpět na dobírku za poštovné bez nároku uhrazení poštovného.
Výměna zboží
Pokud si zákazník zakoupil věc, která nevyhovuje svými parametry a tuto věc pouze doma vyzkoušel a nikoliv užíval, může požádat o výměnu zboží do 14 dnů od převzetí. Věc zašle zpět na vlastní náklady s kontaktními údaji a průvodním dopisem s žádostí o výměnu. Zásilku je nutno směrovat na adresu uvedenou v kontaktních údajích na stránkách www.screamshop.cz. Zásilka směrovaná na jinou adresu než je uvedena v kontaktech nebude akceptována. Po výměně mu bude věc zaslána zpět na náklady kupujícího a to buď dobírkou za cenu poštovného nebo dohodou jiným způsobem.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené za splnění následujících podmínek.

a) vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu a s originálními vysačkami, schopno další distribuce. V případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.

b) kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady s průvodním dopisem a originál nákupním dokladem či originál fakturou. (Pokud obdržíme pouze kopii, záležitost bude vyřízena teprve po obdržení originálu). Zásilka musí obsahovat všechny potřebné kontaktní údaje a musí být směrována na zasílací adresu obchodu www.screamshop.cz a to jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel!!!

Nevyzvednutí, nepřevzetí objednané zásilky

Po uzavření závazné objednávky a potvrzení souhlasu s podmínkami e-shopu www.hiphoper.cz máte povinnost si objednané zboží vyzvednout od doručovatele(Česká pošta), v případě nepřítomnosti při doručování si zásilku vyzvednout přímo na pobočce České pošty, jenž je uvedena v doručovací adrese či jiným způsobem doručenou zásilku (alternativním dopravcem) dle dohody s provozovatelem obchodu www.hiphoper.cz.
  Pokud tak neučiníte, bude Vám účtována smluvní pokuta za nevyzvednutí závazně objednaného zboží z internetového obchodu www.hiphoper.cz. E-mailem budete vyzváni k uhrazení této smluvní pokuty. Pokud nedojde k uhrazení této pokuty, bude tato vymáhána soudně prostřednictvím našeho právního zástupce. Doporučujeme Vám na tuto výzvu reagovat uhrazením této smluvní pokuty neboť se vystavujete dalším nákladům na soudní řízení a úroků s prodlení.
Smluvní pokuta za nevyzvednutí objednané a odeslané zásilky činí 200,- Kč. Smluvní pokuta za nevyzvednutou vrácenou zásilku do zahraničí činí 500,- Kč.
Úrok z prodlení činí 1% z dlužné částky za každý kalendářní den.
Upozorňujeme, že odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami.
Věříme, že se tyto případy budou objevovat jen vzácně, neboť si tím ušetříte čas a hlavně Vaše peníze.

Vrácení peněz
Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny po předchozí dohodě bankovním převodem a to nejpozději do 14 dnů. Vrácena bude částka za vrácenou věc (za předpokladu jejího neužívání) uvedená na nákupním dokladu.

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat prostřednictvím dopravce na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží nepřevezme nebo odebere, ale platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. V případě okolností, které by vedly ke změně pravidel zacházení se soukromými daty, bude o nich kupující předem informován a vyzván k vyjádření souhlasu či odmítnutí.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, jestliže objednávka nebyla kupujícím řádně vyplněna, absentovaly některé údaje či bylo-li s objednávkou jinak manipulováno.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Odpovědnosti e-shopu www.hiphoper.cz
 Provozovatel internetového obchodu www.hiphoper.cz nenese žádnou odpovědnost za informace na webových stránkách, které provozuje. Ty jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti. Skutečná technická specifikace produktů se může lišit a může být změněna bez předchozího upozornění. Provozovatel e-shopu www.hiphoper.cz může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Provozovatel e-shopu www.hiphoper.cz nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací ze stránek provozovaných naší společností.


Péče o zakoupené zboží
Zboží je nutno užívat v souladu k tomu, jaké je jeho určení. Nedoporučujeme zboží užívat nevhodně či nadměrně jej opotřebovávat. Jen tak Vám bude dobře sloužit. Obuv rozhodně nedoporučujeme prát či užívat mokrou. Textil doporučujeme prát v lázni do 30-ti stupňů celsia a naruby pro ochranu potisku a výšivky. Pokud si nebudete vědět rady s užíváním či údržbou zboží zakoupeného prostřednictvím www.hiphoper.cz, obraťte se na nás e-mailem (info@hiphoper.cz) nebo telefonicky 603970167 a my vám rádi poradíme. Případné problémy se zakoupeným zbožím budou posuzovány individuálně v rámci reklamačního řízení.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Předávání osobních údajů Heurece

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu 

Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás 
nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační 
společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků 
v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který 
spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování 
vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je 
provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném 
zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků 
předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci p
rogramu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí 
odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 

Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a řádů ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně dopravného a balného uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou je kupující k vyzvednutí zboží neodvolatelně vázán.